Monday, August 05, 2013

Pacific Rim


One of my sons asked if he could write a Pacific Rim piece after we saw it at the opening night last Friday (2 Aug Swedish premiere)… so here’s Viggo's take on THE coolest flicks this summer.

Guillermo Del Toro kicks ass - AGAIN!Pacific Rim
Directed by: Guillermo Del Toro
USA, 2013
Kaiju, 131min


Pacific Rim takes place in year 202 and the world is being attacked by Kaijus (the Japanese word for giant monsters, kind of like Godzilla). The defence build robots, Jaegers to fight the Kaijus. Two pilots get in the robot, connect themselves together and control the robot with one half of the brain each.

But it goes wrong and one of the pilots dies. The other, Raleigh, is brutally injured. Five years later the robot project is cancelled. But the boss of the project won’t give in that easy and he tracks down the final Mark 3 pilot, Raleigh. Raleighs second pilot is Miss Mako Mori.
Scientist Newton Geiszler discovers that he can become stronger if he connects a Kaiju brain with a humans brain. Without right sto exist the secret project starts up at the same time that there’s a double attack outside of Hong-Kong, just as the scientists predicted. They send out two robots to fight and one to guard the coastline. There’s a real fight, robot parts fly and Kaiju blood is spilled everywhere. Two of the robots are broken and the Jaeger on guard goes into action, but is knocked out as one of the Kaiju has an attack that can knock out all electricity. Then there’s the last of the Mark 3 robots: Gypsy Danger, fuelled by nuclear powered, who get’s into the battle. They win and go back to base.

At the same time Hannibal Chau from the black market turns up at the giant corpse to steal it’s brain and other parts, because he can sell any part of a Kaiju. Turns out that the Kaiju was pregnant. The Kaiju baby tears its way out and strangles and eats Hannibal Chau and then gets strangled on its umbilical cord.

But danger returns as a level 5 Kaiju – the biggest so far – turns up.
The film is an exciting idea of the future and a lot of Kaoiju action! It was a really great film and I like Del Toro’s style of filmmaking. I really liked the way the Kaiju baby slithered and how the robots ejected chainsaws, plasma canons and missiles from their arms. Pacific Rim is one of the best films I've seen. It looked really good and I can’t wait for it to come out on dvd/bluray. This is the kind of movie I want to see over and over again.

Viggo M.
And now in Swedish…

Pacific Rim utspelas år 2020 och världen blir attackerad av Kaijus (Japanska ordet för jättestora monster, typ Godzilla). Då bygger försvaret robotar, Jägers, som ska bekämpa Kaijus. Två piloter sätter sig i roboten, kopplar in sig och på det viset styr de roboten med varsin hjärnhalva.

Men det går lite fel, den ena piloten dör och den andra, Raleigh, blir brutalt skadad. Fem år senare så läggs projektet med robotarna ner. Men chefen för projektet ger sig inte så lätt, han letar upp den sista piloten (Raleigh) till robot typen mark 3. Raleighs andrepilot blir Miss Mako Mori
Forskaren Newton Geiszler kommer på att man kanske kan bli starkare om man kopplar ihop en Kaijuhjärna med en människas. Utan rättigheter, startar det hemliga projektet upp när det sker en dubbel attack utanför Hong Kong, precis som projektets forskare förutspått. De skickar ut två robotar som ska slåss och en robot att vakta Det blev en riktig fajt, det flyger robot delar och Kaiju blod överallt. Två robotar går sönder och den vaktande Jägern rycker in, men en av Kaijusarna kan slå ut all elektricitet, och roboten går sönder. Men då finns ju mark 3 roboten Gipsy Danger som är kärnkraftsdriven och ger sig in i striden. De vinner och återvänder till basen. Samtidigt så kommer Hannibal Chau från svarta marknaden till liket av Kaijun för att hämta hjärnan och sådant, för man kan sälja allt från en Kaiju. Det visar sig att den är dräktig, Kaijubarnet sliter sig ut, äter upp Hannibal Chau och stryper sig på navel strängen.

Men faran kommer tillbaka när det kommer en Kaiju av grad 5- den störste hittills.
Filmen innehåller en spännande framtidsskildring och mycket Kaiju action! Det var en riktigt bra film och jag tycker ju om Del Toros stil att göra filmer. Jag gillade sättet Kaijubarnet slingrar sig och hur robotarna fäller fram motorsåg ur armarna, plasmakanon och missiler. Riktigt snyggt! Pacific Rim är en av de bästa filmer jag sett. Den är värd att se och jag längtar efter att den kommer på dvd/blu ray. Det här är en sådan film jag vill se om och om igen.

Viggo M.

1 comment:

Anonymous said...

Great review Viggo! You should do regular guest posts :) And Jason, keep up the excellent reviews, this is without doubt the best genre film review site on the web, thank you :D

Disney Star Wars and the Kiss of Life Trope... (Spoilers!)

Here’s a first… a Star Wars post here.  So, really should be doing something much more important, but whist watching my daily dose of t...